Orgány T.J. + legislativa

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pobočným spolkem. Spolek je právnická osoba založená za účelem naplňování společného zájmu a stojící na samosprávě a dobrovolnosti. Základním dokumentem upravujícím fungování spolku jsou Stanovy ČOS. Tělocvičná jednota má samostatnou právní subjektivitu a je zapsaná ve veřejném rejstříku.

Statutární orgán - výbor T.J.

Ing. Pařízková Lenka

Starostka

Ing. Avramová Pavla

Jednatelka

VladislavaAvramovová

Náčelnice Sokolské všestrannosti

Ing. Šikula Luboš

Náčelník Sokolské všestrannosti

RomanŠimůnek

Předseda odboru sportu

Kontrolní komise T.J.

KJ

Ing. Krajtlová Jiřina

Předseda

ČJ

Ing. Černohorský Jan

Člen

NA

AlenaNováková

Člen

KS

Ing. Kubešová Stanislava

Člen

BP

Ing. Boltík Petr

Člen