Informace o T.J.

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Naše jednota je největší jednotou Sokolské župy Východočeské – Pippichovy a v rámci ČOS je jednou z největších jednot. Sdružuje 6 oddílů – oddíl sokolské všestrannosti, florbalu, volejbalu, sportovní gymnastiky, moderního sportovního karate a basketbalu.

V roce 2023 oslaví naše jednota dvě významná jubilea. 160 let od založení pardubického sokola a 100 let od otevření budovy sokolovny.

Historie T.J.

Sokol v Pardubicích byl založen v červnu 1863. Prvním starostou se stal bratr Václav Bubeník, který byl zároveň starostou Pardubic.

První cvičení se konala v propůjčené chodbě městské reálky. Členové pořádali pravidelně výlety a veřejná venkovní cvičení. Pro další rozvoj činnosti vyvstala potřeba vlastních cvičebních prostor, proto zřídila obec v roce 1877 letní tělocvičnu na Olšinkách a v zimě se cvičilo v reálce.

Sokolové rozvíjeli svoji činnost v různých sportech a také na poli vzdělávacím a společenském. Po 1. světové válce bylo v roce 1919 rozhodnuto o výstavbě sokolovny na Olšinkách, která byla podle projektu architektů Šantrůčka a Mendl realizována od ledna 1922. Stavbu provedl v rekordním čase pardubický stavitel a člen Sokola Ferdinand Potůček. Slavnostní otevření proběhlo v červnu 1923 v rámci sletu Východočeské župy.

Díky otevření vlastní sokolovny došlo v meziválečném období k výraznému rozvoji jednoty a nárůstu počtu členů nejen v oddíle všestrannosti, ale i ve sportovních oddílech.

Během 2. světové války obsadili sokolovnu Němci, ale cvičení pokračovalo v jiných tělocvičnách. V roce 1941 byla činnost Sokola zakázána. Po skončení 2. války byla sokolovna a hřiště uvedeny do provozu a od září 1945 bylo obnoveno pravidelné cvičení.

V roce 1948 byla T.J. z rozhodnutí státních orgánů transformována do nově založené Tělovýchovné jednotě Dynamo. Pod touto organizací pokračovala sportovní činnost v areálu T.J. až do obnovení činnosti Sokola v roce 1990.

V letech 2010 až 2015 proběhly tři etapy modernizace sportovního areálu Na Olšinkách, které obsahovaly rekonstrukci venkovního areálu a historické budovy sokolovny. Všechny tři etapy byly realizovány s finanční podporou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Statutárního města Pardubice, Pardubického kraje a ČOS. Celková hodnota investice činila 171,5 mil. Kč.