Kontakt

Kancelář T.J.

Jiráskova 29, Pardubice

Vedení sokolské všestrannosti

VladislavaAvramovová

Náčelnice Sokolské všestrannosti

Ing. Šikula Luboš

Náčelník Sokolské všestrannosti

Oddíl Sokolské všestrannosti

Pokud nechcete, aby vaše děti trávily každý den v týdnu v tělocvičně, aby je stresoval tlak na výkonnost a výsledky, ale přesto jim chcete dopřát zdravý pohyb, radost ze sebezdokonalování a kontakt s partou stejně naladěných kamarádů, pokud hledáte program pro svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků, ať už jste jakéhokoliv věku, máme pro vás řešení - sportovní všestrannost v Sokole.

Program sportovní všestrannosti je vhodný pro zájemce všech generací, kteří cvičí pro kondici, zdraví a radost z pohybu. Všestranný rozvoj pohybových dovedností od útlého věku je také nezbytnou podmínkou pozdějšího zapojení do výkonnostního sportu.

Jde především o samotnou radost z pohybu, ze setkávání s podobně naladěnými lidmi, z poznávání a posunování svých pohybových i sociálních dovedností.

Cvičební program v oddílu všestrannosti je velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního programu pro děti a mládež jsou základy gymnastiky, pohybová výchova, cvičení s náčiním, atletika, míčové hry, netradiční hry a sporty a pro dospělé zdravotní tělesná výchova a bodyforming.

Členové oddílů sportovní všestrannosti jsou rozděleni podle věkových kategorií - od těch nejmladších v oddílech rodičů a dětí a předškolních dětí až po seniory.

V čele všestrannosti stojí náčelník a náčelnice. Cvičební hodiny vedou vyškolení cvičitelé a cvičitelky.