Kontakty

Sídlo T.J. Sokol Pardubice I:
Jiráskova 29, 530 02 Pardubice

tel. kancelář: 466 614 681, 722 707 105
tel. na správce hřiště: 721 304 831

e-mail: kancelar@sokolpardubice.cz
web: www.sokolpardubice.cz

IČ: 00527785

č. účtu: 5514422369/0800 (platba členských příspěvků)

č. účtu: 1202886369/0800 (provozní účet)

Provoz kanceláře T.J.:
pondělí – středa 6:30 – 15:00 hod.
čtvrtek 6:30 – 17:00 hod.
pátek 6:30 – 13:00 hod.