Zápis oddílu sokolské všestrannosti na školní rok 2017/2018

Zápis do oddílu sokolské všestrannosti (Rodiče+děti, předškoláci, žáci,
žákyně, aerobic, zdravotní cvičení) bude 4.9. 2017 od 16-18 hodin ve
vestibulu sokolovny.

Cvičení oddílu sokolské všestrannosti začíná v pondělí 11.9. 2017.