Historie

Sokol v Pardubicích byl založen v červnu 1863. Po několika téměř nečinných letech v roce 1867 byla činnost obnovena a prvním starostou se stal Václav Bubeník , který byl zároveň starostou města. První cvičení se konala ve zdarma propůjčené chodbě městské reálky.Členové se začali také věnovat umění hasičskému na nově postaveném lešení. Pravidelně začalo cvičení žáků a žákyň měšťanských škol. Podíl Sokola na výuce tělocviku ustal po jeho zavedení jako povinného předmětu.Sokolové pořádali pravidelně výlety a veřejná venkovní cvičení. Vyvstala potřeba vlastních cvičebních prostor. V roce 1877 zřídila obec letní tělocvičnu na Olšinkách. V zimě se cvičilo v reálce. Sokolové rozvíjeli svoji činnost v různých sportech a také na poli vzdělávacím a společenském. Roky byly tlaky na postavení vlastní tělocvičny, ale z různých důvodů k tomu nedocházelo – I. světová válka, vysoký náklad na stavbu apod. Až v roce 1919 se rozhodlo o stavbě sokolovny na Olšinkách a ta byla dokončena v roce 1923.

Po postavení sokolovny se úspěšně rozvíjela činnost ve sportech jako volejbal, basketbal, házená, veslování, lyžování, gymnastika, atletika a další . Sokol v Pardubicích se může pyšnit výraznými úspěšnými sportovci a závodníky. Za II. světové války zabrali sokolovnu Němci, ale cvičení pokračovalo v jiných tělocvičnách. V roce 1941 byla činnost Sokola zastavena. Po skončení války byly sokolovna a hřiště uvedeny do provozu a od září 1945 bylo zahájeno pravidelné sokolské cvičení.. V roce 1948 došlo ke sjednocení tělesné výchovy a sportu a to se stalo počátkem likvidace veškerého sokolstva. V nové jednotě nazvané Dynamo zůstali i ti,  kteří chtěli předat mladším vše, co jim Sokol dal. Sporty i velká členská základna ZRTV se úspěšně rozvíjely. Nepřestával ani společenský život a bylo pokračováno např. v pořádání velmi oblíbených šibřinek až do roku 1974.

Po roce 1989 došlo k obnovení Sokola, převzetí majetku sokolovny a hřiště. Pod hlavičkou Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I nyní funguje oddíl basketbalu, florbalu, jógy, moderního sportovního karate, sokolské všestrannosti, sportovní gymnastiky, turistiky a volejbalu.