Statutární orgán

VÝBOR T.J.

 

Vít Drašar                   starosta vit.drasar@florbalpardubice.cz

602 855 905

Ing. Lenka Pařízková                   místostarostka lenkaparizkova@seznam.cz

725 485 885

Mgr. Miroslav Janovský místostarosta mjanovsk@gmail.com

724 137 282

Ing. Pavla Avramová jednatelka sokol-pce@volny.cz

728 673 435

Ing. Ivana Kadavá Prachařová
Ing. Stanislava Kubešová
Ing. Petr Musil
Ing. Martin Zozulák