Slavnostní otevření sokolovny

V samém srdci krajského města Pardubice se 4. září 2015 znovu otevřela pardubické veřejnosti budova sokolovny. Po devadesáti letech rušného provozu a dvouletého stavebního ruchu se opotřebovaná historická budova změnila v moderní víceúčelové sportovní centrum. Díky citlivě provedené rekonstrukci se podařilo zachovat původní historický ráz budovy a skloubit jej s moderními sportovišti. Pardubický Sokol získal na modernizaci dotaci od Regionální rady Severovýchod, velice významnou částkou se na spolufinancování podílelo Statutární město Pardubice, které zařadilo projekt „III. etapy modernizace Sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I“ do Integrovaného plánu rozvoje města. I přes velké komplikace se podařilo rekonstrukci budovy za 128 mil. Kč dokončit ve spolupráci se sdružením firem Marhold – Syner – Italmec. Členové Sokola a další zájemci o pohyb budou moci opět využívat sokolovnu, která se jistě zařadí zpět mezi nejvyužívanější sportoviště v Pardubicích.

Psalo se o nás v médiích: