Sportovní gymnastika + Šály

ZÁPIS DO PŘÍPRAVKY ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY PRO DĚVČÁTKA ROČNÍKŮ NAROZENÍ 2012 a 2013:

4.9. 2018 V 16.00 HODIN

VE VESTIBULU SOKOLOVNY

TRÉNINKY PŘÍPRAVKY:

ÚTERÝ a ČTVRTEK: 15.00-16.30 HODIN (požadovaná účast na obou hodinách)


Předsedkyně:  Ing. Pavla Avramová, č.tel. 728 673 435

Tréninky:
závodní družstvo: pondělí, středa 16-18 hodin, pátek 15-17 hodin, trenéři: P.  Avramová, H. Sochová

žákyně: úterý, čtvrtek, pátek 16-18 hodin, trenéři: M. Lepič

přípravka: úterý, čtvrtek 15-16 hodin, trenéři: M. Lepič, L. Mayerová

Poplatek na cvičební rok 2018/19:
závodní družstvo + žákyně: 2 000,- Kč
přípravka:  1 500,- Kč

 

Šály – cvičení na šálách

Trénink: v atletické hale

úterý 19:00 – 20:00 hodin

sobota 12:00 – 16:00 hodin

informace: Leona Mayerová , tel.: 604 481 712