Sportovní gymnastika

ZÁPIS DO PŘÍPRAVKY ODDÍLU SPORTOVNÍ GYMNASTIKY PRO DĚVČÁTKA ROČNÍKŮ NAROZENÍ 2011 a 2012:

5.9. 2017 V 16.00 HODIN

VE VESTIBULU SOKOLOVNY

TRÉNINKY PŘÍPRAVKY:

ÚTERÝ a ČTVRTEK: 15.00-16.00 HODIN (požadovaná účast na obou hodinách)


Předsedkyně:  Ing. Pavla Avramová, č.tel. 728 673 435

Tréninky:
závodní družstvo: pondělí, středa 16-18 hodin, pátek 15-17 hodin, trenéři: P.  Avramová, H. Sochová

žákyně: úterý, čtvrtek, pátek 16-18 hodin, trenéři: M. Lepič

přípravka: úterý, čtvrtek 15-16 hodin, trenéři: M. Lepič, L. Mayerová

Poplatek na cvičební rok 2017/18:
závodní družstvo + žákyně: 1 500,- Kč
přípravka:  1 200,- Kč