Sokolská všestrannost

PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ SEKCE

Náčelník: Ing. Luboš Šikula – tel: 604 231 288
Náčelnice:  Vladislava Avramovová – tel: 606 273 712
Členská základna: 1 394
Cvičitelé: viz složky
Cvičební hodiny: viz složky – Rodiče a děti, předškoláci, žáci, žákyně, ženy – bodyforming, kondiční zdravotní cvičení, zdravotní cvičení – aby záda nebolela, lana SM systém, starší ženy, věrná garda – muži a ženy, muži kondiční cvičení, muži – gymnasté, muži – kopaná.

Informace ke cvičení:

Složka rodiče a děti

Cvičení jednoho z rodičů s vlastním dítětem přináší mnoho pozitivního. Jednak zájem rodiče o úroveň pohybové vyspělosti dětí a dává podněty pro rozvíjení pohybu dětí úměrně jejich věku a schopnostem. Dále prohlubuje citový vztah dětí a rodičů navzájem, umožňuje s úsporou času procvičit nejen dítě, ale i dospělého. V našich cvičebních hodinách se střídají pohybové hry s různými říkadly a písničkami s cvičením na tradičním nářadí, jsou zařazovány i cvičební tvary akrobatické a cvičení s různým druhem náčiní. Nakonec zaujmou písničky s kytarou i nějaké pohádky. Maminky mají možnost si zdarma samostatně zacvičit při hodinách pro ženy – Zdravotní cvičení (PO + ČT 19 – 20 hod.) nebo  Bodyforming (PO + ČT 20 – 21 hod.) 

Vedoucí cvičitelka:  Veronika Hronová                                                                                       e-mail: sokolpardubice.rodiceadeti@gmail.com
Cvičitelky:
Mgr. Lenka Šedivá, Jitka Hronová, Petra Tihelková, Božena Klimplová, Michaela Darius – Tejchmanová

Cvičební den 2021/2022: ZDE

Složka předškoláci

Děvčátka a chlapci ve věku od 4 do 6 let si při tomto cvičení zvykají na samostatnost. Formou her, závodivých cvičení a cvičením na nářadí získávají základ pro správné držení těla, celkovou obratnost a smysl pro kolektiv. Cvičení při hudbě rozvíjí jejich smysl pro rytmus. Pro cvičení jsou používány nejmodernější metody a pomůcky a vždy je upřednostňováno zdravotní hledisko.

Vedoucí cvičitelka: Ing. Lenka Pařízková – tel: 725 485 885
Cvičitelky: Alena Dušková, Marcela Ledvinová, Vladislava Avramovová, Mgr. Zuzana Janíková, Mgr. Petra Benešová, Hana Truliková, Ing. Ivana Kadavá, Leona Mayerová, Ing. Zuzana Ďurovcová, Vendulka Jozífová, Mgr. Lenka Šedivá, Hana Fialová, Mgr. Šárka Tichá
Cvičební den 2021/2022: 
PO + ČT 17-18 hod.

Složka žáci – všeobecné cvičení

Toto cvičení pro chlapce ve věku 6 – 15 let je doplňkem ke školní tělesné výchově. Náplní hodin je gymnastika, atletika, míčové hry, florbal a jiné hry. Program je pravidelně doplňován všemi sportovními novinkami, které lze provádět v tělocvičně a na hřišti. Nejlepší cvičenci se účastní závodů sokolské všestrannosti v SG, LA, šplhu a plavání.

Vedoucí cvičitelka: Miroslava Lockerová – tel.: 721 566 803
Cvičitelé: Bc. Alena Klimplová, Jana Kárníková, Tomáš Mayer, David Kostelecký, Pavel Novák, Denis Kárník, Mgr. Zuzana Klimplová, Antonín Štěpánek
Cvičební den 2021/2022: ÚT + PÁ 17-18 hod.

Složka žákyně – všeobecné cvičení

Toto cvičení pro dívky ve věku 6 – 15 let je doplňkem ke školní tělesné výchově. Snažíme se pěstovat smysl pro správné držení těla, cit pro hudbu a hlavně smysl pro pravidelné cvičení jako základ zdravého vývoje jedince. Dívky mají ve cvičebním programu zdokonalování se ve sportovní gymnastice, lehké atletice, hrají míčové hry a učí se nové formy zábavných her, zařazují skoky na trampolíně. Cvičí aerobik a jiné moderní formy cvičení při hudbě. Všechna tato cvičení a plně rozvíjí všestranné pohybové dovednosti dospívajících děvčat se zdravotním aspektem a jsou průběžně doplňována současnými sportovními novinkami. Nejšikovnější jsou zařazovány do družstva, které se účastní závodů sokolské všestrannosti v SG, LA, šplhu a plavání.

Vedoucí cvičitelka: Vladislava Avramovová – tel: 606 273 712
Cvičitelky: Libuše Lišková, Mgr. Zuzana Janíková, Marie Kohlová, Jana Kašparová, Leona Mayerová
Cvičební den 2021/2022: PO + ČT 18-19 hod.

Složka ženy Bodyforming

Cvičení je určeno pro zdravé ženy každého věku a zahrnuje prvky bodyformingu, pilates, kruhového tréninku, tabaty, aerobiku, stepaerobiku a funkčního tréninku. V hodinách vedených zkušenými cvičitelkami se používá náčiní jako gymbaly, overbaly, kmitací tyče, dynabandy, balanční pomůcky /bosu/, činky, aj. Jde o kondiční cvičení, které pomáhá rovnoměrně formovat a zpevňovat postavu, dochází při něm k posílení ochablých a protažení zkrácených svalů a tím pomáhá vymodelovat pěkné křivky a zajistit správné držení těla. Závěrečný strečink nebo relaxace odvede ženy od každodenních starostí. Cvičební hodiny jsou velice různorodé, takže velmi vhodné pro cvičenky, které vyžadují pestrost. Pro maminky ze složky R+D je cvičení zdarma.

Vedoucí cvičitelka:

Cvičitelky: Kateřina Štěpánková, Lucie Valdová, Miss aerobik 2007 Monika Janků
Cvičební den 2021/2022: PO + ČT 20-21 hod.

Složka cvičení starších žen

Cvičení je určeno starším cvičenkám, které chtějí mít i ve vyšším věku dobrou kondici, dbají na prevenci a regeneraci organismu a nebojí se navázat dobré společenské kontakty. Výběrem vhodného cvičení je dosaženo regenerace tělesné schránky cvičenky a dobré duševní pohody.  Zdravotní aspekt se prolíná celým cvičením a cílem je dobrá kondice i ve věku, o kterém se nemluví.

Cvičitelka: Vladislava Avramovová – tel: 606 273 712, Libuše Lišková
Cvičební den 2021/2022: PO 9-10 hod. (V. Avramovová, L. Lišková) a ST 9-10 hod. (V. Avramovová, L. Lišková)

Složka věrná garda – společné cvičení starších žen a mužů

Cvičení je určeno pro ženy a muže, kteří chtějí být stále fit a dobrá parta je pro ně prioritou. Pro cvičení jsou používány moderní metody i cvičební pomůcky.

Cvičitelé: Mgr. Jindřiška Nečesaná – tel: 721 964 914, Jan Rybička
Cvičební den 2021/2022: 
PO 16-17 hod., ČT 18-19 hod.

Složka zdravotně kondiční cvičení

Cvičení je určeno pro cvičence od 18 let s malým zdravotním omezením, kteří si chtějí udržet dobrou tělesnou kondici a odstranit svalovou dysbalanci. Pro cvičení je užito veškeré moderní náčiní – gymbaly, overbaly, gumy, tyče, činky.

Cvičitelky: Markéta Walterová – tel: 602 492 664, Libuše Lišková – tel: 728 862 162
Cvičební den 2021/2022: PO + ČT 19-20 hod.

Složka zdravotní cvičení – prevence bolesti zad

Máte pocit, že svoji páteř nezdravě zatěžujete? Toto preventivní cvičení je zaměřeno na odstraňování svalové nerovnováhy, na správné vzpřímené držení těla, na odstraňování bolesti zad. Při cvičení zapomenete na každodenní starosti, stres a vyčerpání a pomocí protahovacích a posilovacích cviků a cvičení na gymbalech dosáhnete zlepšení stavu vašeho těla.

Cvičitelka: Ing. Lenka Pařízková – tel: 725 485 885, 
Cvičební den 2021/2022: 
PO 18-19 hod. + 19-20 hod.

Složka zdravotní cvičení s elastickým lanem – SM systém

Cvičení k prevenci a regeneraci páteře metodou SM – systém (Stabilizace a Mobilizace páteře), kdy se pomocí elastického lana zapojují do cvičení svalové řetězce ve tvaru spirál. Tento pohybový program vyrovnává páteř, protahuje ji a zároveň jí dává optimální pohyblivost a dále umožňuje regeneraci dalších kloubů (kyčel, koleno, kotník, rameno) po každodenní práci.

Cvičitelka: Ing. Lenka Pařízková – tel: 725 485 885
Cvičební den 2021/2022: 
PO 20-20:30 hod.

Složka gymnastika dorostu a dospělých

Družstvo dorostu a dospělých, kteří cvičí převážně sportovní gymnastiku. Smíšená skupina dorostu a dospělých se věnuje převážně sportovní gymnastice na nářadí. Včetně dívek a žen naši sportovní aktivitu směřujeme také na šplh, párovou akrobacii, vzdušnou akrobacii na šálách a jízdě na jednokolce. Neseďte doma a přijďte mezi nás i bez zkušeností. Každý nějak začínal.

Cvičitel: Ing. Luboš Šikula – tel: 604 231 288
Cvičební den 2021/2022: ÚT + PÁ 17-20 hod.

Složka muži – fotbal

Pro muže, kteří si chtějí udržet fyzickou kondici a zahrát fotbálek.
Vedoucí: Jaromír Hájek
Cvičební den 2021/2022: ÚT 18-19:30 hod.