Monthly archives for Leden, 2020

Prohlášení členů výboru T.J. Sokol Pardubice I – reakce na zveřejněné informace Miroslavem Janovským, místostarostou T.J.

PROHLÁŠENÍ NÍŽE UVEDENÝCH ČLENŮ VÝBORU T.J. SOKOL PARDUBICE I
REAKCE NA ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE MIROSLAVEM JANOVSKÝM, místostarostou T.J.

PDF VERZE KE STAŽENÍ

My, níže uvedení členové výboru T.J. Sokol Pardubice I, jsme překvapeni a zaskočeni nestandardním jednáním bratra Miroslava Janovského. Velmi nás zklamala jeho osobní aktivita, kterou nasměroval proti připravovanému projektu „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu Na Olšinkách“, schválenou většinou výboru T.J.

• Zveřejnil informace neúplné a nepřesné z pohledu připravovaného projektu, ale jednostranně obhajující jeho vizi. S tímto postupem Miroslava Janovského zásadně nesouhlasíme a považujeme ho za nekolegiální a v rozporu s principy fungování výboru sokolské T.J. Mrzí nás, že svoji kampaň zahájil bez vědomí ostatních členů výboru T.J. a neinformoval veřejnost nestranně a objektivně.

• Výbor T.J. intenzivně připravoval projekt „Rekonstrukce venkovního sportovního areálu Na Olšinkách“, na který žádáme dotační prostředky z investičního programu Ministerstva školství a tělovýchovy V5. Připravovaný projekt zahrnuje rekonstrukce a úpravy, které by nás v blízké budoucnosti čekaly z důvodu aktuálního technického stavu, stejně tak zohledňuje stále stoupající potřeby sportovních ploch.

• Hledání optimálního řešení bylo náročné, členové výboru zvažovali řadu možností, argumenty, výhody i nevýhody jednotlivých řešení. Miroslav Janovský prosazoval při jednáních výboru T.J. svoji vizi projektu. Ostatní členové výboru jednomyslně upřednostnili variantu projektu, která akcentovala potřeby oddílů T.J. a ostatních sportovních oddílů, které sportovní areál využívají, stejně jako potřeby veřejnosti.

• V informacích Miroslava Janovského a na tyto informace navazujících kampaních nejsou uvedeny důvody a argumenty, které vedly členy výboru ke svému rozhodnutí, neobsahují také žádné porovnání výhod a nevýhod prosazovaného řešení. • Výbor T.J. chtěl o celém projektu členskou základnu informovat ve chvíli, kdy bude z hlediska finančních možností Sokola realizovatelný a bude jasný jeho rozsah.

• V případě schválení by byl projekt z největší části financován z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dotační program by pokryl 70 % oprávněných nákladů. Zbývajících 30 % by bylo financováno částečně z rozpočtu T.J. a z cizích zdrojů, které byly předmětem jednání. Vzhledem k negativní kampani bratra Janovského budou jednání o financování z cizích zdrojů již velmi problematická.

• Připravovaný projekt zahrnuje komplexní přeměnu venkovního areálu a využití stávajících ploch s ohledem na potřeby oddílů T.J. i veřejnosti. Řeší revitalizaci současných ploch (sektoru skoku do dálky, vrhačského sektoru, retopingu tartanového oválu, posilovacích prvků, víceúčelové hřiště místo antukového kurtu u tribuny), ale i vytvoření nových tréninkových ploch (např. nová nafukovací hala se zázemím, druhá atletická rovinka, nové workoutové prvky na valu apod.). Došlo by také ke zlepšení zázemí stávající nafukovací haly, které zahrnuje nové šatny a sociální zařízení. Rozsah projektu vychází z potřeb oddílů T.J. a dalších sportovních oddílů, které sportovní areál využívají a akcentuje také skutečné využití jednotlivých částí sportovního areálu.

• Nová nafukovací hala by neměla sloužit pouze potřebám oddílu florbalu, ale reaguje na obecný nedostatek tréninkových kapacit. Toto byl také jeden z nejdůležitějších důvodů, proč se výbor T.J. začal myšlenkou úpravy venkovního areálu zabývat. Faktem je, že by tím podpořil další rozvoj dlouhodobě úspěšného sportovního oddílu naší T.J.

• Nafukovací hala je stavba dočasná a demontovatelná – tímto krokem bychom určitě nebránili dalšímu rozvoji areálu v budoucích letech např. variantou s nahrazením stávající nafukovací haly pevnou halou. Korektně ale musíme říci, že vybudování pevné haly nevidíme vzhledem k investičním možnostem T.J. v blízkých letech jako reálné. Výstavbu pevné haly nevidíme jako optimální i z důvodu budoucí realizace projektu „Dukla sportovní“, která by měla zajistit ve svém rozsahu kvalitní zázemí pro halové sporty.

• Nafukovací hala, která je v projektu zahrnuta, splňuje všechny zákonné podmínky včetně požadavků na hlučnost. • V případě realizace projektu Dukla sportovní nemá oddíl florbalu v plánu kompletní stěhování celého svého zázemí. Určitě by se Dukla sportovní stala skvělým zázemím pro elitní týmy v čele s mužským A týmem, ale drtivá většina mládežnických kategorií by nadále využívala tréninkového zázemí v areálu Na Olšinkách.

• Respektujeme právo každého na svůj názor a ctíme principy demokracie. Nesouhlasíme však, aby věci byly popisovány neúplně a zaujatě. Členové výboru měli k dispozici všechny relevantní informace o projektu, vedli obsáhlou diskuzi na toto téma a vždy se řídili cílem nalézt odpovědné a správné řešení pro T.J., její členy, stejně jako pro ostatní sportovce a organizace, které sportovní areál Na Olšinkách využívají.

• Rekonstrukce venkovního sportovního areálu Na Olšinkách, tak jak byla odsouhlasena výborem T.J. Sokol Pardubice I, by přinesla nové možnosti a příležitosti pro sportování nejen vlastním členům, ale i široké sportovní veřejnosti. Unikátnost sportoviště v centru města by byla zachována.

V Pardubicích, dne 24. ledna 2020

Členové výboru T.J. Sokol Pardubice I:
Vít Drašar, starosta
Lenka Pařízková, místostarostka
Pavla Avramová, jednatelka
Vladislava Avramová, náčelnice
Luboš Šikula, náčelník
Ivana Kadavá Prachařová, členka výboru
Stanislava Kubešová, členka výboru
Petr Musil, člen výboru
Martin Zozulák, člen výboru

PDF VERZE KE STAŽENÍ

116. Šibřinky 2020

116. Šibřinky se konají 22.2. 2020. Téma šibřinek je Uniformy sluší. Prodej vstupenek bude zahájen: 27.1. 2020 v kanceláři TJ a na vrátnici sokolovny.

Pozvánka: ZDE

Dětské šibřinky proběhnou 23.2. 2020 od 14 hodin.

Konání mimořádné valné hromady 28.1. 2020 se ruší

Konání mimořádné valné hromady 28.1. 2020 se ruší. Nový termín valné hromady bude zveřejněn později.