Monthly archives for Červen, 2018

Zápis oddílu sokolské všestrannosti na školní rok 2018/2019

Zápis do oddílu sokolské všestrannosti (rodiče + děti, předškoláci, žáci,
žákyně, bodyforming, zdravotní cvičení) bude 3.9. 2018 od 16:00 -18:00 hodin ve
vestibulu sokolovny.

Cvičení oddílu sokolské všestrannosti začíná v pondělí 10.9. 2018.

U předškolních dětí je první hodina 10.9. současně cvičební hodinou pro děti a informativní hodinou pro rodiče.

Nábor do oddílu sportovní gymnastiky na školní rok 2018/2019

Zápis do přípravky oddílu sportovní gymnastiky pro děvčátka ročníku narození 2012 a 2013 bude 4.9. 2018 v 16:00 hodin ve vestibulu sokolovny.

Tréninky přípravky: úterý a čtvrtek 15:00 – 16:30 hodin (požadována účast na obou hodinách)