Monthly archives for Červenec, 2017

Nábor do oddílu sportovní gymnastiky na školní rok 2017/2018

Zápis do přípravky oddílu sportovní gymnastiky pro děvčátka ročníku
narození 2011 a 2012 bude 5.9. 2017 v 16 hodin ve vestibulu sokolovny.

Tréninky přípravky:  úterý a čtvrtek od 15-16 hodin (požadována účast na
obou hodinách)

Zápis oddílu sokolské všestrannosti na školní rok 2017/2018

Zápis do oddílu sokolské všestrannosti (Rodiče+děti, předškoláci, žáci,
žákyně, aerobic, zdravotní cvičení) bude 4.9. 2017 od 16-18 hodin ve
vestibulu sokolovny.

Cvičení oddílu sokolské všestrannosti začíná v pondělí 11.9. 2017.